Edukativni centar

Razvijanjem tržišta, sve većom konkurencijom i tendencijom rasta kvaliteta usluge za sve naše klijente nastao je edukativni centar.

Posebnu pažnju poklanjamo svim zaposlenima nadograđujući njihova znanja kroz obuku i edukaciju. U sektoru izvan menadžmenta posebno se osvrćemo edukaciji ljudi čiji posao ima za cilj krajnje zadovoljstvo korisnika. Edukacija se primenjuje u tom smeru da zaposleni koji održavaju Vaš prostor znaju koja sredstva se koriste,zbog čega, prednosti određene hemije na određenom materijalu, koja su antebakteriska/andielergiska sredstva, gde se primenjuju, koja su mesta kritična, kojim materijalom skidamo određene nečistoće itd.., a sve u cilju postizanja ne samo vizuelno čistog prostora, (i itisona,tepiha,mebla) već i zaštitu od raznih bakterija i mikroorganizama koji pospešuju bolesti i alergije.

Sredstva, potrošni materijali i mašine koje koristimo na obuci jednake su onima sa kojima se izvode radovi na/u Vašem objektu. Hemija koju koristimo je za različite namene. Ispunjava ISO standarde kao i standarde stručnih udruženja OCHM i OGHMP.