Upravljanje otpadom

Cilj ove usluge je da se obezbede i osiguraju uslovi za:

 • upravljanje otpadom na način kojim se ne ugrožava zdravlje ljudi i životna sredina
 • prevenciju nastajanja otpada, posebno razvojem čistijih tehnologija i racionalnim korišćenjem prirodnih bogatstava, kao i otklanjanje opasnosti od njegovog štetnog dejstva na zdravlje ljudi i životnu sredinu
 • ponovno iskorišćenje i reciklažu otpada, izdvajanje sekundarnih sirovina iz otpada i korišćenje otpada kao energenta
 • sanaciju neuređenih odlagališta otpada
 • praćenje stanja postojeceg odlagališta otpada
 • razvijanje svesti o upravljanju otpadom

Način upravljanja otpadom

Upravljanje otpadom vrši se na način kojim se obezbeđuje najmanji rizik po ugrožavanje života i zdravlja ljudi i životne sredine, kontrolom i merama smanjenja:

 • zagađenja voda, vazduha i zemljišta;
 • opasnosti po biljni i životinjski svet;
 • opasnosti od nastajanja udesa, eksplozija ili požara;
 • negativnih uticaja na predele i prirodna dobra posebnih vrednosti;
 • nivoa buke i neprijatnih mirisa;

Uslugu upravljanja otpadom obavljamo samo u korelaciji sa uslugama održavanja higijene u objektima i sinergijom usluga nudimo klijentima benefite i partnera koji stoji iza njih za bilo kakav vid podrške ili usluge.